Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


projekt dotyczy wprowadzenia kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społeczne


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2020
 • 7 kwietnia 2020

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 330

 • 7 kwietnia 2020

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 7 kwietnia 2020

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 9

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych

  Głosowanie: Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu

  Wynik: 183 za, 235 przeciw, 37 wstrzymało się (głos. nr 45)

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 8 kwietnia 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 332

   Sprawozdawca: Henryk Kowalczyk

   Wnioski mniejszości: 21

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 8 kwietnia 2020

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 9

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych

  Komentarz: wnioski mniejszości, poprawki

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 8 kwietnia 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 332-A

   Sprawozdawca: Henryk Kowalczyk

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 8 kwietnia 2020

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 9

  Głosowanie: Całość projektu ustawy

  Wynik: 233 za, 183 przeciw, 37 wstrzymało się (głos. nr 108)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: głosowanie po pólnocy

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 9 kwietnia 2020

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 16 kwietnia 2020

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 340

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych dnia 16-04-2020

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 16 kwietnia 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 341

   Sprawozdawca: Henryk Kowalczyk

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 16 kwietnia 2020

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 10

  Decyzja: przyjęto część poprawek

 • 17 kwietnia 2020

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 17 kwietnia 2020

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 10 dnia 16-04-2020

  Dz.U. poz. 695

Projekty ustaw zawarte w drukach nr 324, 330 rozpatrywane były wspólnie.