Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw


projekt dotyczy utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2021
 • 2 grudnia 2021

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1818

 • 2 grudnia 2021

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 8 grudnia 2021

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 43

  Skierowano do: Komisji Zdrowia. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 09-12-2021

  Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu

  Wynik: 7 za, 411 przeciw, 2 wstrzymało się (głos. nr 147)

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 8 grudnia 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1826

   Sprawozdawca: Tomasz Latos

   Wnioski mniejszości: 4

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 9 grudnia 2021

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 43

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Zdrowia

  Komentarz: poprawki

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 9 grudnia 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1826-A

   Sprawozdawca: Tomasz Latos

   Wniosek komisji: odrzucić poprawki

 • 9 grudnia 2021

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 43

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 428 za, 7 przeciw, 4 wstrzymało się (głos. nr 190)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: wnioski mniejszości, poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 10 grudnia 2021

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 16 grudnia 2021

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 1868

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Zdrowia dnia 16-12-2021

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 17 grudnia 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1889

   Sprawozdawca: Tomasz Latos

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 17 grudnia 2021

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 45

  Decyzja: przyjęto część poprawek

 • 20 grudnia 2021

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 2022
 • 4 stycznia 2022

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 45 dnia 17-12-2021

  Dz.U. 2022 r. poz. 64