Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu


projekt dotyczy uruchomienia nadzwyczajnych instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych


Posiedzenia komisji i podkomisji

Projekt rozpatrywany w trybie pilnym

 

 • 2022
 • 11 stycznia 2022

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1902

 • 11 stycznia 2022

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

 • 12 stycznia 2022

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 12 stycznia 2022

   Sprawozdanie komisji druk nr 1907

   Sprawozdawca: Wiesław Krajewski

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 12 stycznia 2022

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 46

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

  Komentarz: poprawki

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 13 stycznia 2022

   Sprawozdanie komisji druk nr 1907-A

   Sprawozdawca: Wiesław Krajewski

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 13 stycznia 2022

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 46

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 440 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 51)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 14 stycznia 2022

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 20 stycznia 2022

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 1942

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych dnia 21-01-2022

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 25 stycznia 2022

   Sprawozdanie komisji druk nr 1954

   Sprawozdawca: Wiesław Krajewski

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 26 stycznia 2022

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 47

  Decyzja: przyjęto część poprawek

 • 26 stycznia 2022

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 26 stycznia 2022

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 47 dnia 26-01-2022

  Dz.U. poz. 202