Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym


projekt dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu dla pieszych (tak jak jest obecnie), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2019
 • 22 listopada 2019

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 48

 • 4 grudnia 2019

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Infrastruktury

 • 2020
 • 9 grudnia 2020

  I czytanie w komisjach

 • 2021
 • 20 stycznia 2021

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 25

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Infrastruktury

  Komentarz: poprawki

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 21 stycznia 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 840-A

   Sprawozdawca: Jerzy Polaczek

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 21 stycznia 2021

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 25

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 423 za, 22 przeciw, 4 wstrzymało się (głos. nr 159)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 22 stycznia 2021

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 19 lutego 2021

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 946

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Infrastruktury dnia 22-02-2021

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 24 lutego 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 950

   Sprawozdawca: Jerzy Polaczek

   Wniosek komisji: przyjąć poprawkę

 • 25 lutego 2021

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 26

  Decyzja: przyjęto poprawkę

 • 26 lutego 2021

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 5 marca 2021

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 26 dnia 25-02-2021

  Dz.U. poz. 463

Projekty ustaw zawarte w drukach nr 48, 802, 803 rozpatrywane były wspólnie.