Aleksandra Gajewska
Zgłoszone interpelacje, którym nadano bieg

Lp.TytułNumer
1.w sprawie promocji Ministerstwa Sprawiedliwości na portalu Wirtualna Polska1630
2.w sprawie niewywiązania się rządu z planów w zakresie elektromobilności1943
3.w sprawie edukacji ekologicznej1944
4.w sprawie redukcji zużycia plastiku w spółkach Skarbu Państwa1951
5.w sprawie zlekceważenia standardów bezpieczeństwa na przykładzie wiceministra spraw zagranicznych1971
6.w sprawie konsultacji strategicznego studium lokalizacyjnego2148
7.w sprawie zmian w tzw. ustawie PKS-owej2229
8.w sprawie doprecyzowania danych zawartych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego2574
9.w sprawie wysyłania pacjentów z podejrzeniem koronawirusa do Szpitala Dziecięcego przy ul. Żwirki i Wigury 63a w Warszawie2881
10.w sprawie unieważnienia przez wojewodę dolnośląskiego uchwały Rady Miasta Wałbrzycha ograniczającej zużycie plastiku2984
11.w sprawie założeń nowelizacji tzw. Konstytucji dla Nauki3020
12.w sprawie wpłat jednostek samorządu terytorialnego tzw. janosikowego3024
13.w sprawie kosztów projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego3102
14.w sprawie wsparcia emerytów pobierających świadczenie niższe niż minimalne3115
15.w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w inwentaryzacji tzw. kopciuchów3134
16.w sprawie statystyki dotyczącej dzików zakażonych ASF3135
17.w sprawie przygotowań Polski do rozwoju pandemii koronawirusa3204
18.w sprawie wsparcia środowiska twórców kultury w obliczu pandemii koronawirusa3205
19.w sprawie opłaty recyklingowej3206
20.w sprawie wpływów do budżetu państwa z tytułu opłaty recyklingowej3207
21.w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu3208
22.w sprawie przygotowania Agencji Rezerw Materiałowych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-23215
23.w sprawie przygotowania oddziałów zakaźnych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-23216
24.w sprawie zachowania wymogów ochrony środowiska przy budowie stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze3217
25.w sprawie prowadzenia testów przesiewowych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-23225
26.w sprawie procedur dotyczących powrotu Polaków do kraju po 14 marca 2020 r.3226
27.w sprawie umożliwienia zakontraktowania procedur jednodniowych w przychodni przy ul. Przykoszarowej w Warszawie3261
28.w sprawie całkowitego zakazu fajerwerków3262
29.w sprawie włączenia twórczości noblistki Olgi Tokarczuk do kanonu lektur obowiązkowych3326
30.w sprawie zmiany definicji zgwałcenia w obowiązującym polskim prawie karnym3327
31.w sprawie wydłużenia terminów sądowych w obliczu pandemii koronawirusa3366
32.w sprawie całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych3368
33.w sprawie urealnienia stawki ryczałtu paliwowego, tzw. kilometrówki3410
34.w sprawie zmiany warunków pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności3411
35.w sprawie dezynfekcji przystanków autobusowych i chodników znajdujących się w obrębie dróg krajowych i autostrad3500
36.w sprawie importu śmieci do Polski3510
37.w sprawie wsparcia dzieci i młodzieży pozbawionych w wyniku zamknięcia szkół możliwości otrzymywania ciepłego posiłku3511
38.w sprawie zamknięcia marketów budowlanych i innych sklepów nieoferujących produktów pierwszej potrzeby w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-23531
39.w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce3547
40.w sprawie propozycji naprawczo-ochronnych dla branży spirytusowej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-23578
41.w sprawie wsparcia dla ratownictwa medycznego w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-23596
42.w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji3637
43.w sprawie zastąpienia tradycyjnych znaczków pocztowych kodami cyfrowymi3673
44.w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i listy konkursów3674
45.w sprawie bonu o wartości 500 zł dla uczącej się młodzieży3675
46.w sprawie handlu i zakupu odzieży ochronnej, maseczek i środków dezynfekcyjnych z Chin3676
47.w sprawie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach3706
48.w sprawie emisji cząstek stałych z samochodów z silnikami diesla3759
49.w sprawie postulatów Polskiej Federacji Fitness3867
50.w sprawie prawidłowości wdrożenia wymagań konwencji z Aarhus w Polsce3872
51.w sprawie urealnienia stawek diet na podróże krajowe i zagraniczne3873
52.w sprawie uregulowania kwestii prawnej ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem świetlnym3874
53.w sprawie próbnego egzaminu ósmoklasistów i planów Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec egzaminu właściwego3961
54.w sprawie rozwiązania kwestii obecności rodziców na szpitalnych oddziałach dziecięcych podczas epidemii koronawirusa4022
55.w sprawie wsparcia dla sektora uczelni niepublicznych w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-24023
56.w sprawie zniesienia zakazu wypowiadania się o epidemii koronawirusa wydanego lekarzom4024
57.w sprawie pilnego podniesienia poziomu merytorycznego treści edukacyjnych zawartych w programie "Szkoła z TVP"4025
58.w sprawie wdrożenia dyrektywy dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym4105
59.w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-24214
60.w sprawie egzaminu ósmoklasisty i matur w czasie koronawirusa4363
61.w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-24418
62.w sprawie zniesienia zakazu aborcji4423
63.w sprawie działań podejmowanych przez władze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w związku wystąpieniem zakażeń koronawirusem wśród podchorążych4469
64.w sprawie wprowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej4567
65.w sprawie wdrożenia mechanizmów umożliwiających udrożnienie systemu ochrony zdrowia4627
66.w sprawie transportu środków medycznych z Chin do Polski z użyciem samolotu Antonow An-225 Mrija4636
67.w sprawie stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczącego opieki nad kobietami w ciąży podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-24638
68.w sprawie zakazu korzystania z rowerów miejskich w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-24640
69.w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w wielu gminach w Polsce4643
70.w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku4674
71.w sprawie dysponowania zasobem masek ochronnych w Agencji Rezerw Materiałowych4676
72.w sprawie wstrzymania prac nad wadliwą ustawą "Stop pedofilii" 4750
73.w sprawie zagrożenia wystąpienia zjawiska suszy w Polsce4757
74.w sprawie przywrócenia porodów w towarzystwie osoby bliskiej4799
75.w sprawie działalności fundacji Instytut Szkoleniowy Wymiaru Sprawiedliwości4811
76.w sprawie funkcjonowania domów dla dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-24866
77.w sprawie finansowania szczepionek przeciwko HPV4867
78.w sprawie przywrócenia antykoncepcji awaryjnej bez recepty4868
79.w sprawie przywilejów dla duchownych w związku z wprowadzanymi wytycznymi i rozporządzeniami w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-24897
80.w sprawie pomocy nauczycielom narażonym na ataki patostreamerów4947
81.w sprawie działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu ochrony lasów przed pożarami5032
82.w sprawie dramatycznej sytuacji w domach pomocy społecznej5038
83.w sprawie liczby faktycznie przebadanych pacjentów na obecność koronawirusa SARS-CoV-25046
84.w sprawie rzekomego braku pomocy Unii Europejskiej w walce z pandemią koronawirusa w Polsce5093
85.w sprawie ograniczenia czasowego osiągnięć naukowych podlegających ocenie kwalifikacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym5180
86.w sprawie ogłaszanych przez uczelnie publiczne konkursów na stanowiska profesora uczelni5181
87.w sprawie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym5255
88.w sprawie organizacji wyborów prezydenckich bez podstawy prawnej5277
89.w sprawie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów prezydenckich 2020 r.5313
90.w sprawie zniesienia zakazu projekcji filmów na otwartej przestrzeni w formule "bezdotykowej"5315
91.w sprawie II linii leczenia u osób chorych na OAB (zespół pęcherza nadreaktywnego) oraz refundacji potrzebnych do tego leków5354
92.w sprawie transportu środków ochrony samolotem Antonow An-2255377
93.w sprawie sytuacji ekonomicznej spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin5378
94.w sprawie braku certyfikatów jakości maseczek sprowadzonych z Chin5379
95.w sprawie planowanego wprowadzenia zakazu ratowania zwierząt5411
96.w sprawie pomocy dla branży gastronomicznej w obliczu epidemii koronawirusa SARS-CoV-25472
97.w sprawie programu wsparcia "Kultura w sieci"5588
98.w sprawie wsparcia dzieci nieotrzymujących alimentów5589
99.w sprawie rozwiązań legislacyjnych związanych z uproszczeniem działalności społecznej i zapewnienia instytucjonalnego finansowania organizacji pozarządowych5737
100.w sprawie procedur i szkoleń Policji oraz Żandarmerii Wojskowej w związku z ustawą o izolacji sprawców przemocy5769
101.w sprawie problemów z funduszami: leśnym, rolnym, Inwestycje Selektywne i Vivante5811
102.w sprawie kosztów poniesionych na organizację wyborów prezydenckich bez podstawy prawnej5818
103.w sprawie ochrony niezależności organizacji pozarządowych o profilu ekologicznym 5875
104.w sprawie zaleceń dotyczących porodów rodzinnych6084
105.w sprawie listy ekspertów oraz opracowań będących podstawą do rekomendacji wprowadzania i znoszenia ograniczeń w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce6085
106.w sprawie rozszerzenia Programu Szczepień Ochronnych o szczepienie przeciwko rotawirusom6112
107.w sprawie dofinansowania ze środków publicznych działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w czasie trwania epidemii koronawirusa6252
108.w sprawie kolokwium habilitacyjnego6254
109.w sprawie jawności składu zespołu doradców w zakresie epidemii koronawirusa6256
110.w sprawie zatrzymania prac nad planowanymi uregulowaniami dotyczącymi konfiskaty majątku bez wyroku sądu6257
111.w sprawie wsparcia jednostek zrzeszonych w Polskiej Federacji Tańca6264
112.w sprawie skutecznej ochrony terenów najcenniejszych przyrodniczo, w tym Puszczy Białowieskiej oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego6341
113.w sprawie nieprawidłowości w transporcie drewna6450
114.w sprawie nadzoru właścicielskiego nad KGHM Polska Miedź SA i Grupą Lotos w kontekście odpowiedzi na interpelację w sprawie transportu środków medycznych z Chin do Polski z użyciem samolotu Antonow An-225 Mrija6451
115.w sprawie realizacji programów pomocowych dla przedsiębiorców6495
116.w sprawie jednorazowych maseczek zakupionych przez pośrednika, które przyleciały Antonowem An-2256589
117.w sprawie prognozy wzrostu cen spowodowanego tegoroczną suszą6699
118.w sprawie możliwości wykorzystania bonu turystycznego w gospodarstwach agroturystycznych6706
119.w sprawie wprowadzenia do systemu lekowego B.54: Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego, nowoczesnych metod leczenia6709
120.w sprawie protestów pracowników Krajowej Administracji Skarbowej6831
121.w sprawie apelu branży piercingowej i tatuatorskiej dotyczącego zniesienia zakazu działalności6857
122.w sprawie ustalenia bezpieczeństwa pacjentów z chorobami przewlekłymi w czasie pandemii koronawirusa6980
123.w sprawie sytuacji migrantów w czasie koronawirusa7004
124.w sprawie niekonstytucyjnego ustanawiania ograniczeń na drodze rozporządzeń, a nie ustaw7051
125.w sprawie działań ministerstwa wokół konwencji stambulskiej i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet7066
126.w sprawie apelu Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza o przywrócenie normalnych zasad działania straży miejskich 7096
127.w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości" dla wolontariuszki Fundacji Pro - prawo do życia7142
128.w sprawie niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)7145
129.w sprawie określenia wskaźnika użłobkowienia w Polsce7257
130.w sprawie tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej7258
131.w sprawie wytycznych dla prokuratorów związanych z dochodzeniami prowadzonymi w Kościele katolickim7288
132.w sprawie zagrożenia funkcjonowania organizacji pozarządowych7302
133.w sprawie dostępności nowoczesnych metod leczenia chorób sercowo-naczyniowych za pomocą inhibitorów PCSK9 (ewolokumab, alirokumab)7386
134.w sprawie przyczyn odwołania dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego7388
135.w sprawie jawności umów przy dużych inwestycjach 7389
136.w sprawie obowiązku informacyjnego szpitala w sytuacji, gdy pacjentka spotka się z odmową motywowaną klauzulą sumienia7945
137.w sprawie przejrzystych zasad organizacji imprez artystycznych7957
138.w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty8080
139.w sprawie odstrzału w ramach walki z ASF samic dzików odchowujących młode8105
140.w sprawie zamknięcia ośrodka transplantacyjnego w Krakowskim Szpitalu im. Jana Pawła II8255
141.w sprawie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od sieci aptecznych8269
142.w sprawie refundacji leku biologicznego (dupilumabu) w leczeniu ciężkich postaci AZS8510
143.w sprawie kryzysu w branży elektroenergetycznej wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-28514
144.w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii8516
145.w sprawie respektowania prawa do występowania z Kościoła katolickiego9197
146.w sprawie wpływów do budżetu państwa z tytułu opłaty recyklingowej9249
147.w sprawie kaucji za plastikowe butelki9252
148.w sprawie bezpłatnej mammografii dla kobiet powyżej 69. roku życia 9259
149.w sprawie próby wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej9295
150.w sprawie próby wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej9296
151.w sprawie obietnicy zasadzenia 500 mln drzew do końca 2019 r.9323
152.w sprawie rozszerzenia działań pomocowych dla branży eventowej9324
153.w sprawie dostępu do inhalatorów DPI dla chorych zmagających się z chorobami obturacyjnymi w dobie pandemii COVID-199341
154.w sprawie programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie - jesień 20209347
155.w sprawie organizacji nowego roku szkolnego9349
156.w sprawie działań podjętych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-29350
157.w sprawie defilady z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego planowanej na dzień 15 sierpnia 2020 r.9367
158.w sprawie strat w regionalnych oddziałach TVP9374
159.w sprawie postulatów ruchu społecznego #MamyMówiąDość9394
160.w sprawie krzywdzących zapisów tarczy antykryzysowej9395
161.w sprawie postulatów Koalicji Klimatycznej9414
162.w sprawie urealnienia wynagrodzenia biegłych sądowych9415
163.w sprawie stanu zatrudnienia w ministerstwach9431
164.w sprawie stanu polskiej służby zdrowia w zakresie geriatrii9432
165.w sprawie funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości i wydatków związanych z jego działalnością9433
166.w sprawie braku obligatoryjnych testów na koronawirusa dla osób pracujących w domach pomocy społecznej i innych placówkach opieki stałej oraz placówkach medycznych9434
167.w sprawie rekordowej liczby głodowych emerytur9468
168.w sprawie bezprawnych nakazów pracy wojewody mazowieckiego w domach stałej opieki w czasie pandemii koronawirusa9698
169.w sprawie dramatycznej sytuacji w hospicjach i opiece paliatywnej9699
170.w sprawie ułatwienia dostępu do pierwszej selektywnej terapii w profilaktyce migreny poprzez refundację leku Erenumab9701
171.w sprawie skuteczności doręczania pism podlegających doręczeniu z potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w czasie pandemii9877
172.w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga (mirabegron) we wskazaniu II linii farmakologicznego leczenia objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB-averactive bladder) u dorosłych chorych, uprzednio leczonych lekami antymuskarynowymi9878
173.w sprawie ułatwienia przemieszczania się pomiędzy krajami dla par dwunarodowych w czasie pandemii koronawirusa 9898
174.w sprawie wsparcia finansowego z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin wydzielających "strefy wolne od ideologii LGBT"10007
175.w sprawie kobiet w ciąży lub po porodzie pobierających niższe świadczenia wynikające z ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej10189
176.w sprawie braku nadzoru wojewodów nad placówkami opieki całodobowej działającymi bez zezwolenia10218
177.w sprawie powrotu do szkół w czasie pandemii koronawirusa10223
178.w sprawie pracy przedszkoli w czasie pandemii koronawirusa10224
179.w sprawie obowiązkowych testów na koronawirusa SARS-CoV-2 dla pracowników placówek oświatowych i żłobków 10239
180.w sprawie stworzenia i wyznaczenia konkretnej procedury kontaktu dyrektorów placówek oświatowych ze służbami sanitarnymi10240
181.w sprawie terapii CAR-T dla pacjentów hematoonkologicznych10250
182.w sprawie poprawy warunków życia pacjentów z implantami słuchowymi10251
183.w sprawie sytuacji kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim10340
184.w sprawie niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. dotyczącego świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych10341
185.w sprawie możliwości organizacji zdalnego nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania10342
186.w sprawie wsparcia finansowego w zakupie środków ochrony osobistej dla uczniów i pracowników oświaty 10343
187.w sprawie działań pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, w szczególności w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową10479
188.w sprawie wykluczenia cyfrowego mieszkańców pogranicza województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego10481
189.w sprawie powołania Rady ds. Leczenia Niepłodności10532
190.w sprawie wznowienia finansowania in vitro10533
191.w sprawie Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego10534
192.w sprawie sytuacji pacjentów zmagających się z rakiem gruczołu krokowego10597
193.w sprawie dostępności szczepionek przeciwko grypie10609
194.w sprawie nieprawidłowości na jednej z ferm futrzarskich w miejscowości Góreczki w woj. wielkopolskim11328
195.w sprawie planowanej likwidacji Biura Rzecznika Finansowego11362
196.w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży11396
197.w sprawie realizacji inwestycji na drodze S1 w Sosnowcu11608
198.w sprawie konieczności zapewnienia środków dezynfekująco-ochronnych w dziennych domach pobytu dla osób upośledzonych umysłowo11609
199.w sprawie konieczności aktualizacji oraz akceptacji programu inwestycji w celu realizacji budowy węzła w ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym Sosnowca11641
200.w sprawie instalacji "Zatrute źródło" projektu Jerzego Kaliny na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie11931
201.w sprawie niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)11933
202.w sprawie umożliwienia kontaktu rodziców z hospitalizowanymi noworodkami oraz wprowadzenia w tym zakresie jednolitych wytycznych dla szpitali12118
203.w sprawie środków Funduszu Sprawiedliwości trafiających bezpośrednio do osób poszkodowanych przestępstwem oraz osób im najbliższych12184
204.w sprawie konieczności wprowadzenia zmian systemowych w celu uruchomienia stałego wsparcia dla dorosłych osób z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz ich opiekunów12199
205.w sprawie separacji hospitalizowanych noworodków oraz ograniczania kontaktu z nimi12934
206.w sprawie restrykcji nałożonych na centra fitness, siłownie oraz baseny w związku z pandemią koronawirusa13010
207.w sprawie niezgodności z Konstytucją RP art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie różnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną w zależności od jej wieku w momencie powstania niepełnosprawności13042
208.w sprawie postępów prac i wątpliwości aktywistów wobec budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna13050
209.w sprawie chorób cywilizacyjnych13109
210.w sprawie długich kolejek do lekarzy specjalistów13110
211.w sprawie profilaktyki w walce z rakiem13111
212.w sprawie zwiększenia nakładów na służbę zdrowia13112
213.w sprawie ograniczenia funkcjonowania siłowni i klubów fitness w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-213128
214.w sprawie dopuszczenia do pracy osób, które mają dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim13181
215.w sprawie przyszłości programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych "Mój Prąd"13187
216.w sprawie likwidacji NFZ13188
217.w sprawie likwidacji umów śmieciowych13189
218.w sprawie premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka13190
219.w sprawie stawki podatku VAT na ubranka dziecięce13191
220.w sprawie obniżenia stawek podatku VAT do poziomu sprzed 2011 r.13192
221.w sprawie konkursu na dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie13242
222.w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw w dobie drugiej fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-213248
223.w sprawie przyszłości centrów zdrowia psychicznego13249
224.w sprawie kryteriów wyznaczania przez wojewodów szpitali zakaźnych, tzw. COVID-owych13304
225.w sprawie zmian w ustawie dotyczącej transplantologii13305
226.w sprawie przejmowania łóżek ufundowanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy13369
227.w sprawie konieczności wprowadzenia zmian systemowych odnośnie do orzekania o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16. roku życia chorych na cukrzycę typu 113378
228.w sprawie konieczności wyznaczania lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii dziecięcej lub chorób pokrewnych na przewodniczących składów orzekających w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności dzieci do 16. roku życia chorych na cukrzycę typu 113379
229.w sprawie działań podejmowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z organizacją wydarzenia "Ostrowiecka Żywa Biblioteka" w Ostrowcu Świętokrzyskim13435
230.w sprawie konieczności objęcia szczególną opieką psychiatryczną dedykowaną dzieciom i młodzieży chorującym na cukrzycę typu 113512
231.w sprawie orzeczeń dopuszczających nakazem wojewody powołanie medyków do pracy w walce z COVID-1913571
232.w sprawie sytuacji branży targowej związanej z drugą falą COVID-1913742
233.w sprawie objęcia pakietem pomocowym przedsiębiorców ujętych w PKD pod numerem 96.02.Z: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne13743
234.w sprawie braku danych dotyczących wieku pacjentów zmarłych na COVID-1913870
235.w sprawie przyszłości Lotniska Chopina i Centralnego Portu Komunikacyjnego13871
236.w sprawie możliwości realizowania przejazdów dla podróżnych posiadających transparenty13872
237.w sprawie kondycji finansowej PLL LOT13873
238.w sprawie zakupu 308 rządowych limuzyn w czasie kryzysu gospodarczego13874
239.w sprawie likwidacji oddziału klinicznego psychiatrii UCK WUM Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie13878
240.w sprawie niezgodności zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją RP13879
241.w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2030 i zapisu dotyczącego poprawy zdrowia prokreacyjnego13881
242.w sprawie realizacji inwestycji rządowych w obrębie metropolii warszawskiej w zakresie budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku Ząbki - węzeł Lubelska - wschodnia obwodnica Warszawy13882
243.w sprawie realizacji inwestycji rządowych w obrębie metropolii warszawskiej (droga ekspresowa S7)13883
244.w sprawie realizacji inwestycji rządowych w obrębie metropolii warszawskiej (droga ekspresowa S2)13884
245.w sprawie realizacji inwestycji rządowych w obrębie metropolii warszawskiej - kolej13885
246.w sprawie wsparcia budowy II linii metra13886
247.w sprawie wsparcia budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie13903
248.w sprawie wsparcia budowy Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli13905
249.w sprawie wsparcia inwestycji "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II" oraz "Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II"13906
250.w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców z branży pozaszkolnych form edukacji13996
251.w sprawie aktualizacji programu inwestycji przez GDDKiA w Katowicach w celu opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania "Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec-Mysłowice"14093
252.w sprawie sposobu prowadzenia statystyk dotyczących liczby zakażonych koronawirusem SARS-CoV-214114
253.w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych14186
254.w sprawie treści dotyczących zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska w podstawie programowej nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych14192
255.w sprawie zmiany prawnej definicji gwałtu14193
256.w sprawie zakupu floty limuzyn dla administracji publicznej14198
257.w sprawie zabezpieczenia podzespołów do respiratorów wydawanych przez Agencję Rezerw Materiałowych14202
258.w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych14204
259.w sprawie przyznania bezterminowego prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom, którzy dotychczas nie złożyli z wynikiem pozytywnym LEK-u i LDEK-u14274
260.w sprawie subwencji oświatowej dla Warszawy14296
261.w sprawie sytuacji w branży dietetycznej w obliczu koronawirusa SARS-CoV-214297
262.w sprawie braku inkubatorów z powodu zwiększonego zapotrzebowania w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 14448
263.w sprawie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii14607
264.w sprawie rozwoju czystego transportu14608
265.w sprawie wzmocnienia działań na rzecz ochrony środowiska14609
266.w sprawie likwidacji źródeł emisji smogu14610
267.w sprawie leczenia pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego14656
268.w sprawie systemu wynagradzania samorządowców zatrudnionych na podstawie wyboru14662
269.w sprawie wsparcia dla przedstawicieli branży turystycznej - pilotów i przewodników14850
270.w sprawie wsparcia instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu w Warszawie14855
271.w sprawie wsparcia przez rząd modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowy sali koncertowej na potrzeby Sinfonia Varsovia14856
272.w sprawie funkcjonowania tzw. Szpitala Narodowego (SN) w Warszawie15011
273.w sprawie dostępności szczepionek przeciw COVID-1915012
274.w sprawie zawieszenia terminów postępowań o objęcie refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych15023
275.w sprawie kosztów działań służb mundurowych w Warszawie15084
276.w sprawie odstrzału ptaków chronionych15399
277.w sprawie decyzji GDDKiA przy budowie południowej obwodnicy Warszawy15480
278.w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej w ramach zadania "Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia-Nasielsk (Kątne/Świercze)"15481
279.w sprawie zapewnienia właściwej komunikacji na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w związku z otwarciem wybranych odcinków drogi ekspresowej S2, tzw. południowej obwodnicy Warszawy15482
280.w sprawie programu "Posiłek w szkole i w domu"15727
281.w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią COVID-1915903
282.w sprawie systemowych zmian w opiece nad pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego16186
283.w sprawie wsparcia branży mediów lokalnych16189
284.w sprawie montażu filtrów oczyszczających powietrze przy wyrzutni tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy16442
285.w sprawie konieczności zapewnienia dostępności leku Levonor lub jego zamiennika na wszystkich oddziałach szpitalnych ratujących życie16470
286.w sprawie zasad prowadzenia crowdfundingu16544
287.w sprawie realizacji ustawy z dnia 3 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności art. 12 ust. 2, na przykładzie inwestycji w gm. Stare Babice16548
288.w sprawie dopuszczenia do leczenia COVID-19 leków dających bardzo dobre rezultaty terapeutyczne16560
289.w sprawie działań wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego w związku ze strajkami kobiet16627
290.w sprawie decyzji komendanta głównego Policji o skróceniu programu zawodowego szkolenia policjantek i policjantów16727
291.w sprawie wysokości emerytur EWK i EWM16857
292.w sprawie braku wsparcia dla branż poszkodowanych w wyniku pandemii SARS-CoV-216858
293.w sprawie zaopatrzenia jednostek medycznych w niezbędny sprzęt medyczny16938
294.w sprawie nowego sposobu przekazywania 1% podatku na rzecz OPP16945
295.w sprawie utworzenia stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie chorób rzadkich17000
296.w sprawie wycinki Lasu Mokrzańskiego17009
297.w sprawie efektów rządowego programu "Czyste Powietrze"17327
298.w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 osób spoza grupy "0"17423
299.w sprawie konieczności przywrócenia dostępności preparatu specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla dzieci z fenyloketonurią (PKU)17483
300.w sprawie zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu dotyczących zmiany definicji terminu "gender" bądź wykreślenia go z legislacji17565
301.w sprawie zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu dotyczących zmian bądź wykreślenia terminu gender z legislacji17770
302.w sprawie zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu dotyczących zmian bądź wykreślenia terminu gender z legislacji17771
303.w sprawie zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS i postojowego za miesiące po listopadzie 2020 r.17981
304.w sprawie wsparcia kobiet w ciąży poszkodowanych przez przepisy tzw. tarczy antykryzysowej17982
305.w sprawie programu "Czyste Powietrze"18021
306.w sprawie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-1918045
307.w sprawie zmian w Programie Szczepień Ochronnych18080
308.w sprawie pomysłu powstania Globalnego Domu Aukcyjnego Skór18207
309.w sprawie braku odpowiedniej pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa18213
310.w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Masłówka k. Rawicza18214
311.w sprawie dalszej trudnej sytuacji pilotów i przewodników (PKD 79.90.A i 93.19.Z)18286
312.w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących warunków lokalowych dla dziennych opiekunów18302
313.w sprawie wyboru nowych członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IV kadencji18437
314.w sprawie szczepień osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów18617
315.w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących centralizacji szpitali18618
316.w sprawie wypłaty "dodatków covidowych" dla pielęgniarek i położnych18619
317.w sprawie nieuzasadnionego zakazu działalności branży solaryjnej, fitness oraz pozostałych działalności związanych z poprawą kondycji fizycznej Polaków18622
318.w sprawie niezrozumiałego pobierania opłat abonamentowych od przedsiębiorców18639
319.w sprawie Polskich Domów Drewnianych SA18672
320.w sprawie działalności Polskiego Związku Łowieckiego19195
321.w sprawie uruchomienia we wszystkich szkołach gabinetów stomatologicznych19584
322.w sprawie funkcjonowania mobilnych gabinetów stomatologicznych, tzw. dentobusów19585
323.w sprawie objęcia szczepieniami wszystkich pracowników miejskich i gminnych domów kultury oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych w ramach I etapu Narodowego Programu Szczepień19716
324.w sprawie wypowiedzi ministra edukacji i nauki o dodatkowych zajęciach szkolnych klubów sportowych19723
325.w sprawie pominiętych w systemie szczepień grup zawodowych19770
326.w sprawie złego stanu opieki okołoporodowej19771
327.w sprawie zmiany finansowania dodatku nauczycielskiego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela19772
328.w sprawie scenariuszy lekcji klimatycznych19803
329.w sprawie powstania gry edukacyjnej o Janie Pawle II19979
330.w sprawie wypłat wsparcia unijnego dla przedsiębiorców oraz przedsiębiorczyń20122
331.w sprawie głównych zastrzeżeń i problemów z funkcjonowaniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w kontekście BDO dla jednostek administracji publicznej (JAP)20133
332.w sprawie wpływu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego na obszary przyrodnicze20186
333.w sprawie wykluczenia menstruacyjnego20287
334.w sprawie poprowadzenia drogi ekspresowej S16 przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Biebrzański Park Narodowy oraz planu finansowania jej z europejskiego Funduszu Odbudowy20326
335.w sprawie poprowadzenia drogi ekspresowej S16 przez Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Biebrzański Park Narodowy oraz planu finansowania jej z europejskiego Funduszu Odbudowy20327
336.w sprawie braku odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach20428
337.w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji20462
338.w sprawie reguł postępowania w przypadku niewykorzystania szczepionek przeciw COVID-1920463
339.w sprawie rozszerzenia zakresu opieki w Centrach Zdrowia Psychicznego (CZP)20480
340.w sprawie awansów nauczycieli akademickich na stanowisko profesora uczelni20484
341.w sprawie wprowadzenia do szkół przedmiotu klimat i ekologia20542
342.w sprawie konieczności wyznaczania lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii dziecięcej lub chorób pokrewnych na przewodniczących składów orzekających w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności dzieci do 16. roku życia chorych na cukrzycę typu 120727
343.w sprawie rozliczania dotacji celowych20728
344.w sprawie braku wsparcia dla branży pilotów i przewodników wycieczek20735
345.w sprawie projektu Polskie Szwalnie, w ramach którego wyprodukowano 175 mln maseczek20751
346.w sprawie poziomu szkolnictwa powszechnego20774
347.w sprawie postępowania prokuratury po publikacjach dotyczących prezesa PKN Orlen20847
348.w sprawie Lotniska Rakowice-Czyżyny20862
349.w sprawie Lotniska Rakowice-Czyżyny20863
350.w sprawie pilnego wznowienia szczepień studentów i kadry Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego20984
351.w sprawie odwołań od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju dotyczących przyznawania pomocy z Tarczy Finansowej 2.021062
352.w sprawie postępowań karnych wszczętych w związku z protestami przeciwko treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/20, z dnia 22 października 2020 r.21130
353.w sprawie wprowadzenia obowiązkowego i bezpłatnego badania USG piersi jako standardu opieki nad kobietą w pierwszym trymestrze ciąży21140
354.w sprawie zdjęć zamieszczonych na profilu Dowództwa Garnizonu Warszawa21194
355.w sprawie szczepienia osób przewlekle chorych21549
356.w sprawie finansów nadleśnictw w 2020 r.21554
357.w sprawie nowej technologii umożliwiającej szybsze testowanie osób pod kątem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-221656
358.w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy21657
359.w sprawie interaktywnych formularzy PIT-36 i PIT-36L21710
360.w sprawie planów budowy zapory na Wiśle na wysokości Siarzewa21764
361.w sprawie lekarzy w trakcie specjalizacji21804
362.w sprawie "Polityki energetycznej Polski do roku 2040"21808
363.w sprawie refundacji terapii skojarzonej wenetoklaksem z obinutuzumabem w I linii leczenia oraz wenetoklaksem z rytuksymabem w II linii leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL)21811
364.w sprawie refundacji kariprazyny w leczeniu schizofrenii z przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi21812
365.w sprawie przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) na terenie gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie, Karczew, Otwock i Celestynów21813
366.w sprawie edukacji seksualnej w Polsce21823
367.w sprawie śmierci kolejnych dzieci i braku procedur analizowania przyczyn przypadków ich krzywdzenia21902
368.w sprawie Funduszu Przeciwdziałania COVID-1921936
369.w sprawie doprecyzowania zasad kierowania na kwarantannę21942
370.w sprawie interwencji policyjnych w Warszawie przy ul. Mickiewicza22012
371.w sprawie dramatycznie niskiej liczby testów na COVID-19 w Polsce22014
372.w sprawie sytuacji kobiet na rynku pracy, szczególnie w czasie pandemii22015
373.w sprawie usunięcia kotłów węglowych z listy urządzeń dotowanych w ramach programu "Czyste Powietrze"22018
374.w sprawie zapewnienia obowiązkowego i bezpłatnego badania USG piersi dla każdej ciężarnej kobiety w pierwszym trymestrze ciąży22022
375.w sprawie kosztów publikacji i kolportażu publikacji "Genesis" autorstwa Marii Drąg22179
376.w sprawie dyskryminacji osób niebinarnych w narodowym spisie powszechnym22254
377.w sprawie danych o aborcjach dokonanych w 2020 r.22345
378.w sprawie opieszałości starachowickiej Policji w stosunku do zawiadomienia Unii Młodych o łamaniu obostrzeń podczas mszy świętej w Starachowicach w dn. 16 stycznia 2021 r.22448
379.w sprawie objęcia niepublicznych żłobków tarczą antykryzysową22491
380.w sprawie gwarancji PPL dla nowego pawilonu Schroniska na Paluchu22824
381.w sprawie podziału środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych22928
382.w sprawie zmasowanej akcji Policji wymierzonej w łódzkich przedsiębiorców22929
383.w sprawie podziału dotacji z programu "Promocja czytelnictwa" na Festiwal Stolica Języka Polskiego22930
384.w sprawie procesu opracowania koncepcji programowo-przestrzennej (KPP) na terenie miasta Terespola w związku z budową skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu bądź tunelu) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w km 208,78922933
385.w sprawie zorganizowania rządowej kampanii przeciw nienawiści i innych inicjatyw likwidujących tzw. hejt22936
386.w sprawie greenwashingu dotyczącego tzw. ekogroszku22938
387.w sprawie dostępu do refundacji leków przyczynowych dla chorych na mukowiscydozę23189
388.w sprawie leczenia mukowiscydozy23191
389.w sprawie refundacji leku Beminga dla pacjentek i pacjentów z OAB23306
390.w sprawie błędów uniemożliwiających organizacjom pozarządowym skorzystanie z tarcz branżowych, przeciwdziałających skutkom COVID-1923307
391.w sprawie szczepień dla osób z roczników 2004-200523382
392.w sprawie systemu e-TOLL23437
393.w sprawie niedostosowania prawa polskiego do rozporządzenia UE 2019/115723447
394.w sprawie zachowania płodności u chorych leczonych onkologicznie23483
395.w sprawie stworzenia programu powszechnych szczepień przeciwko wirusowi HPV23576
396.w sprawie przywrócenia leku Soliris na listę leków refundowanych dla chorych z PNH23579
397.w sprawie porodów pacjentek zakażonych wirusem SARS-CoV-223920
398.w sprawie Polskiego Ładu24164
399.w sprawie administracyjnego zatrzymania prawa jazdy24251
400.w sprawie zabezpieczenia energetycznego Polski w kontekście awarii Elektrowni Bełchatów24252
401.w sprawie refundacji wysokoskojarzonych szczepionek ochronnych24364
402.w sprawie progów dochodowych dla osób z niepełnosprawnościami24365
403.w sprawie dostępu do powszechnych, bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV24366
404.w sprawie rodziców osób z niepełnosprawnościami24393
405.w sprawie braku refundacji Kadcyli i Lapatynibu oraz kapecytabiny dla pacjentek z dodatnim rakiem piersi HER2 z przerzutami do OUN24394
406.w sprawie przyznania dotacji z Narodowego Instytutu Wolności stowarzyszeniu promującemu fałszywe informacje na temat szczepień24538
407.w sprawie edukacji domowej24820
408.w sprawie braku refundacji daratumumabu (Darzalex) we wszystkich liniach leczenia24927
409.w sprawie niewystarczającej kwoty przeznaczonej na dofinasowanie obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń rolnych25017
410.w sprawie niewywiązania się z terminu wprowadzenia do prawa krajowego unijnej dyrektywy Single-Use Plastics25113
411.w sprawie poprawy sytuacji dzieci trafiających do pieczy zastępczej25171
412.w sprawie rozszerzenia programu "Profilaktyka 40 PLUS"25230
413.w sprawie planowanej wycinki drzew w Lesie Kabackim pod parking dla jednostki wojskowej25356
414.w sprawie doraźnej pomocy z budżetu państwa dla mieszkańców gm. Karczmiska poszkodowanych w wyniku nawałnic25545
415.w sprawie doraźnej pomocy z budżetu państwa dla mieszkańców pow. opolskiego poszkodowanych w wyniku nawałnicy25546
416.w sprawie programu Team10025643
417.w sprawie programu SKAUT25644
418.w sprawie programu "Pierwszy Trener"25645
419.w sprawie programu KLUB25646
420.w sprawie statutów i regulaminów polskich związków sportowych25647
421.w sprawie usunięcia wniosków o dofinansowanie pow. hrubieszowskiego z listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg25769
422.w sprawie wydatków majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego w przypadku zakupu środków trwałych25771
423.w sprawie warunkowania zgody na usunięcie drzewa jego przesadzeniem26194
424.w sprawie dostępu do sieci internetowej w tzw. białych obszarach NGA26236
425.w sprawie doraźnej pomocy z budżetu państwa dla mieszkańców gm. Wilków poszkodowanych w wyniku nawałnic26237
426.w sprawie refundacji podwójnej immunoterapii niwolumabem i ipilimumabem w leczeniu pacjentów z rakiem płuca26238
427.w sprawie działań promujących noszenie maseczek ochronnych26246
428.w sprawie ograniczenia wycinki drzew na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie26321
429.w sprawie zwolnienia z podatków na środki higieny menstruacyjnej26322
430.w sprawie przeciwdziałania utonięciom ze szczególnym uwzględnieniem utonięć osób powyżej 50. roku życia26378
431.w sprawie upowszechnienia i ustandaryzowania procedur administracyjnych związanych z zakładaniem antysmogowych łąk kwietnych w pasach drogowych26587
432.w sprawie rozszerzenia refundacji szczepionek przeciw grypie26643
433.w sprawie liczby osób zaszczepionych w małopolskich gminach oraz w określonym przedziale wiekowym26651
434.w sprawie natychmiastowego wykonania zarządzenia ETPC z 25 sierpnia 2021 r. o środkach tymczasowych26653
435.w sprawie udzielenia pomocy 32 Afgankom i Afgańczykom od 25 dni pozostającym w potrzasku na polsko-białoruskiej granicy26750
436.w sprawie występujących nierówności płac w środowisku pielęgniarskim26763
437.w sprawie wpływu płotu na granicy polsko-białoruskiej na migracje zwierząt26764
438.w sprawie nauczania religii katolickiej w szkołach publicznych26801
439.w sprawie obowiązku wydzielania pożytków pszczelich w ramach upraw rolnych26831
440.w sprawie ważności certyfikatów potwierdzających szczepienie przeciwko COVID-19 po upływie jednego roku26836
441.w sprawie wydatków na system informatyczny ZUS27018
442.w sprawie weryfikacji certyfikatów szczepienia27132
443.w sprawie zakazu sprzedaży warzyw i owoców w plastikowych opakowaniach27165
444.w sprawie postępu prac w zakresie ochrony poszkodowanych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych27167
445.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2020 r.27458
446.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r.27459
447.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w 2020 r.27460
448.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Obrony Narodowej w 2020 r.27461
449.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w 2020 r.27462
450.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w 2020 r.27463
451.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Infrastruktury w 2020 r.27464
452.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w 2020 r.27465
453.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Finansów w 2020 r.27466
454.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Aktywów Państwowych w 2020 r.27467
455.w sprawie przygotowań rządu do IV fali pandemii koronawirusa27471
456.w sprawie edukacji obywatelskiej27472
457.w sprawie wsparcia finansowego projektów rozbudowy transportu szynowego oraz kolei podziemnej w jednostkach samorządu terytorialnego27473
458.w sprawie systemu raportowania o liczbie wolnych łóżek w szpitalach na terenie całej Polski27474
459.w sprawie zmian podatkowych zawartych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) oraz ich wpływu na finanse samorządów27475
460.w sprawie refundacji kariprazyny dla pacjentów z chorobami psychicznymi27476
461.w sprawie wycinania lasów przez przedsiębiorstwa27500
462.w sprawie ochrony żeremi bobrowych i ich roli w zapewnianiu małej retencji27516
463.w sprawie nagród dla poszczególnych ministrów w 2020 r.27538
464.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Zdrowia w 2020 r.27539
465.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2020 r.27540
466.w sprawie nagród przyznanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2020 r.27541
467.w sprawie nauczania podczas epidemii COVID-1927560
468.w sprawie przepisów dotyczących zarządzania przez wspólnoty mieszkaniowe nieruchomościami przylegającymi do nieruchomości wspólnej27561
469.w sprawie funkcjonowania systemu e-TOLL27575
470.w sprawie ujednolicenia i obniżenia stawki podatku od wartości dodanej na artykuły żywnościowe i środki czystości27722
471.w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego27724
472.w sprawie refundacji nowoczesnego leku dla pacjentów z NTM27812
473.w sprawie zasad zatrudniania cudzoziemców28004
474.w sprawie budowy drugiego pasa drogi ekspresowej S11 w ciągu północnego odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego28007
475.w sprawie śmierci młodej pacjentki po dobie pobytu w szpitalu w Pszczynie28259
476.w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie28267
477.w sprawie wynagrodzeń pracowników Policji28695
478.w sprawie organizacji punktów pobrań materiału do testów w kierunku COVID-1928745
479.w sprawie profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz rejestracji pojazdów przez salony samochodowe28766
480.w sprawie przekazywania danych o ciąży Polek do Systemu Informacji Medycznej28801
481.w sprawie liczenia ciąż przez ministra zdrowia w Systemie Informacji Medycznej28802
482.w sprawie badań w ramach projektu "Strategia Demograficzna 2040"28804
483.w sprawie zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw dotyczących procesu rozwodowego28929
484.w sprawie przyznania dodatkowych świadczeń dla ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych28942
485.w sprawie "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe"28945
486.w sprawie przeciwdziałania zjawiskom takim jak mobbing, molestowanie, napastowanie seksualne, mowa nienawiści, seksizm i innym przejawom dyskryminacji w służbach mundurowych28995
487.w sprawie zakazu wykazywania w kosztach uzyskania przychodu wszelkich wydatków poniesionych na zakup oraz remonty lub modernizację lokali mieszkalnych29032
488.w sprawie interwencji żołnierzy Wojska Polskiego wobec dziennikarzy w pobliżu pasa przygranicznego29042
489.w sprawie zmiany organizacji modelu opieki nad kobietami chorującymi na raka jajnika w Polsce29142
490.w sprawie pozbawienia mieszkańców pow. parczewskiego środków na inwestycje lokalne29297
491.w sprawie zapewnienia dostępu do szczepień ochronnych u dorosłych pacjentów będących w grupie ryzyka zakażenia pneumokokami29298
492.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. dolnośląskim29765
493.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. łódzkim29766
494.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. kujawsko-pomorskim29767
495.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. lubuskim29768
496.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. lubelskim29769
497.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. mazowieckim29770
498.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. małopolskim29771
499.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. opolskim29772
500.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. podkarpackim29773
501.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. podlaskim29774
502.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. pomorskim29775
503.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. świętokrzyskim29776
504.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. śląskim29777
505.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. warmińsko-mazurskim29778
506.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. wielkopolskim29779
507.w sprawie skuteczności rządowego programu "Za życiem" w woj. zachodniopomorskim29780
508.w sprawie zagrożeń związanych ze zmniejszeniem stawek za przeprowadzanie testów na obecność COVID-1930252
509.w sprawie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla30360
510.w sprawie raportu dotyczącego katastrofy w Smoleńsku30371
511.w sprawie środków pozyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych30372
512.w sprawie ochrony lekarzy i lekarek przed hejtem osób przeciwnych szczepieniom przeciw COVID-1930604
513.w sprawie refundacji terapii skojarzonej atezolizumabem z bewacyzumabem w pierwszej linii leczenia raka wątrobokomórkowego30665
514.w sprawie pozostawiania bez rozpoznania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej30681
515.w sprawie Polskiego Ładu30751
516.w sprawie braku możliwości rozliczenia podatku wspólnie z dzieckiem przez rodziców samotnie wychowujących dzieci30798
517.w sprawie sytuacji pielęgniarek, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych w domach pomocy społecznej30910
518.w sprawie możliwości kształcenia i sytuacji opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi w domach pomocy społecznej30911
519.w sprawie planu waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego30945
520.w sprawie kosztów kampanii reklamowej "Chronimy rodziny, obniżamy podatki"30947
521.w sprawie kontrowersji wobec koncepcji powstania nowych linii kolejowych na odcinku łączącym Katowice z Ostrawą w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego31209
522.w sprawie poselskiego projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu "Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem"31345
523.w sprawie pacjentów onkologicznych31457
524.w sprawie pacjentów chorujących na neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD)31458
525.w sprawie billboardów dotyczących opłaty klimatycznej31459
526.w sprawie stypendiów doktoranckich31565
527.w sprawie konsultowanego obecnie projektu ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt31598
528.w sprawie niezagwarantowania należytej ochrony poszkodowanym i braku przeciwdziałania nadużyciom rynkowym w wytycznych KNF dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych31599
529.w sprawie emerytur dla rolników tzw. dwuzawodowców31634
530.w sprawie programu "Maluch+"31652
531.w sprawie budowy żłobków w ramach programu Polski Ład31653
532.w sprawie zawodowych rodzin zastępczych31660
533.w sprawie upowszechnienia elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP w szkołach31825
534.w sprawie poprawy stanu lecznictwa stomatologicznego w Polsce31827
535.w sprawie refundacji biologicznego leczenia dupilumabem atopowego zapalenia skóry u pacjentów poniżej 18. roku życia31919
536.w sprawie ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej32135
537.w sprawie ochrony ptaków i nietoperzy podczas prac remontowo-budowlanych prowadzonych na nieruchomościach32152
538.w sprawie umocowania standardów kształtowania zieleni32153
539.w sprawie importu węgla z Rosji i polskiej energetyki32184
540.w sprawie zakupionych przez Telewizję Polską SA licencji i produkcji telewizyjnych od rosyjskich kontrahentów w latach 2016-202232391
541.w sprawie cen paliw w Polsce32398
542.w sprawie nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy32446
543.w sprawie pomocy rządu dla uchodźców32484
544.w sprawie organizacji edukacji dla dzieci z Ukrainy32582
545.w sprawie programu "Mieszkanie+"33197
546.w sprawie refundacji leku denosumab w leczeniu powikłań kostnych w chorobach nowotworowych33238
547.w sprawie nierówności płac kobiet i mężczyzn w Polsce33353
548.w sprawie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne33383
549.w sprawie świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy nie złożyli wniosku o nadanie numeru PESEL33434
550.w sprawie finansowania programu "Maluch+" na kolejne lata33576
551.w sprawie poziomu użłobkowienia w każdej gminie w Polsce33577
552.w sprawie pomocy dla rodzin z dziećmi z autyzmem33906
553.w sprawie wsparcia dla osób z autyzmem na rynku pracy33907
554.w sprawie podjęcia działań dotyczących ochrony polskich patentów istotnych dla rozwoju gospodarczego Polski35345
555.w sprawie polepszenia standardów bezpieczeństwa w taksówkach "na aplikację"35390
556.w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze35394
557.w sprawie dyrektywy work-life balance35438
558.w sprawie wydawania orzeczenia o niepełnosprawności dziecka36378
559.w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych36412
560.w sprawie Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne36452
561.w sprawie Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne36454
562.w sprawie produkcji samochodów elektrycznych36657
563.w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego36658
564.w sprawie szczepionek przeciwko HPV36659
565.w sprawie ruchu bezwizowego na granicy polsko-białoruskiej36660
566.w sprawie dochodów JST36661
567.w sprawie ukraińskiej wersji dziennika elektronicznego36662
568.w sprawie ogrzewania szkół36663
569.w sprawie problemów z ogrzewaniem szkół i placówek oświatowych oraz ryzyka powrotu do nauczania zdalnego36664
570.w sprawie dotacji celowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe36665
571.w sprawie podwyższenia renty socjalnej dla osób niesamodzielnych36666
572.w sprawie subwencji oświatowej i wynagrodzeń nauczycieli36668
573.w sprawie dobrostanu zwierząt36669
574.w sprawie waloryzacji stypendiów doktoranckich36670
575.w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich36671
576.w sprawie zapaści psychiatrii dziecięcej37179
577.w sprawie wytycznych dotyczących żywienia w szpitalach37181
578.w sprawie dostaw gazu do Polski przez Baltic Pipe37182
579.w sprawie zakazu handlu w niedziele37188
580.w sprawie tabletki "dzień po"37189
581.w sprawie dystrybucji węgla przez samorządy37190
582.w sprawie 4-dniowego tygodnia pracy37191
583.w sprawie leków na cukrzycę37192
584.w sprawie leczenia niepłodności metodą in vitro37193
585.w sprawie profilaktyki raka piersi37194
586.w sprawie torebek foliowych37195
587.w sprawie uczniów i studentów z Ukrainy37196
588.w sprawie profilaktyki nowotworu jelita grubego37220
589.w sprawie edukacji regionalnej37225
590.w sprawie projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej37226
591.w sprawie braków kadrowych pielęgniarek i położnych37290
592.w sprawie pieczy zastępczej37292
593.w sprawie ciągłości utrzymania świadczeń pielęgnacyjnych37316
594.w sprawie niezwykle trudnej sytuacji pacjentów z zakrzepową plamicą małopłytkową (TTP)37317
595.w sprawie podjęcia działań dotyczących ochrony polskich wynalazków istotnych dla rozwoju gospodarczego Polski37330
596.w sprawie nieprawidłowości działania Urzędu Patentowego RP oraz wynikającej z tego faktu konieczności wstrzymania prac nad projektem nowej ustawy Prawo własności przemysłowej (UD263)37331
597.w sprawie wstrzymania prac nad projektem nowej ustawy Prawo własności przemysłowej (UD263)37332
598.w sprawie finansowania środowiskowych domów samopomocy37347
599.w sprawie konieczności zwiększenia finansowania działalności wszystkich hospicjów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Hospicjum Cordis w Katowicach37419
600.w sprawie AIDS37636
601.w sprawie wynagrodzeń pracowników socjalnych37637
602.w sprawie psychiatrii dziecięcej37638
603.w sprawie zagrożenia wypłaty unijnych środków w ramach Funduszu Spójności37639
604.w sprawie Centralnej Informacji Emerytalnej37640
605.w sprawie luki płacowej w instytucjach publicznych37641
606.w sprawie sytuacji materialnej Polek i Polaków37642
607.w sprawie świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla wdów i wdowców37643
608.w sprawie zmiany czasu37644
609.w sprawie możliwości skorzystania z instytucji repatriacji przez osoby polskiego pochodzenia urodzone na terenie Unii Europejskiej37676
610.w sprawie opieki żłobkowej37698
611.w sprawie serwisu SwipeTo.pl37699
612.w sprawie problemów z organizacją matur w 2023 r. w związku z potencjalnym brakiem egzaminatorów i egzaminatorek37720
613.w sprawie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na stadionach i egzekwowania tzw. zakazów stadionowych37721
614.w sprawie uchylenia przez wojewodę pomorskiego uchwały sejmiku województwa o przyjęciu planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego37755
615.w sprawie kontynuacji po 1 stycznia 2023 r. leczenia osób zakażonych wirusem HIV37847
616.w sprawie liczby przestępstw przeciwko mieniu37848
617.w sprawie środków przeznaczonych na program "Maluch+" w 2022 r.37931
618.w sprawie transformacji energetycznej kraju i sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej SA Skarbowi Państwa37959
619.w sprawie przyznania honorowym dawcom krwi I stopnia prawa do darmowych przejazdów38116
620.w sprawie refundacji leku cenobamat dla pacjentów z padaczką lekooporną38117
621.w sprawie zakwalifikowania pracowników serwisowych szpitali do grupy pracowników działalności podstawowej38118
622.w sprawie funkcjonowania programu "Maluch+"38147
623.w sprawie transfobicznych artykułów38234
624.w sprawie zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną kryteriów oceniania matury pisemnej z języka polskiego38237
625.w sprawie działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz przeciwdziałania endometriozie38239
626.w sprawie zakazu sprzedaży "energetyków" dla osób poniżej 16. roku życia38278
627.w sprawie poprawy sytuacji polskich przedsiębiorstw w obliczu rosnących cen gazu i prądu38334
628.w sprawie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z usług przewozowych na aplikacje38423
629.w sprawie bezpieczeństwa pasażerów zamawiających przejazd za pomocą aplikacji38424
630.w sprawie epidemii RSV wśród dzieci38560
631.w sprawie funkcjonowania programu "Czyste Powietrze"38628
632.w sprawie problemów z uchwaleniem regulaminów dotyczących programu "Ciepłe Mieszkanie" na poziomie gmin38629
633.w sprawie punktów konsultacyjnych w gminach prowadzonych w ramach programu "Czyste Powietrze"38630
634.w sprawie potencjalnych zmian funkcjonowania programu "Stop Smog"38631
635.w sprawie dostępności antykoncepcji w formie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej38650
636.w sprawie legalnych aborcji przeprowadzonych w Polsce38714
637.w sprawie podwyżek cen ciepła systemowego w miastach38716
638.w sprawie uwzględnienia w budżetach okręgowych komisji egzaminacyjnych środków finansowych na wydruk i dystrybucję testów diagnostycznych (ósmoklasisty, maturalnych, zawodowych)38803
639.w sprawie zmian w przepisach w kontekście pracy zdalnej38835
640.w sprawie zmian w przepisach zwiększających poziom bezpieczeństwa pasażerów zamawiających przejazdy "na aplikację"38836
641.w sprawie stawki WIBOR38837
642.w sprawie "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030"38838
643.w sprawie szczepionek przeciwko grypie38839
644.w sprawie opóźnień pociągów38840
645.w sprawie działań KNF wobec ryzyka klimatycznego w polskim sektorze bankowym38841
646.w sprawie działań w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec ryzyka klimatycznego w polskim sektorze bankowym38842
647.w sprawie działań makroostrożnościowych wobec ryzyka klimatycznego w polskim sektorze bankowym38843
648.w sprawie wynagrodzeń i braków kadrowych w administracji sądów i prokuratur38844
649.w sprawie cen paliw na stacjach PKN Orlen38846
650.w sprawie zapowiadanych zwolnień nauczycieli38847
651.w sprawie święcenia nowych inwestycji38856
652.w sprawie wkładek antykoncepcyjnych38857
653.w sprawie ustawy o cudzoziemcach38858
654.w sprawie raportowania instytucji finansowych w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś38859
655.w sprawie budowy barier dźwiękochłonnych wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy38970
656.w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu abonamentu RTV39066
657.w sprawie edukacji dzieci uchodźczych z Ukrainy39158
658.w sprawie wsparcia mieszkalnictwa dla dorosłych osób w spektrum autyzmu39324
659.w sprawie dofinansowania przez NFZ posiłków szpitalnych39410
660.w sprawie programu "Czyste Powietrze"39552
661.w sprawie edukacji o zdrowiu psychicznym w podstawie programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych39553
662.w sprawie sprawozdania z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci39554
663.w sprawie uznawania kwalifikacji lekarzy pochodzących z innych krajów39555
664.w sprawie świadczenia "Mama 4+"39556
665.w sprawie osób, które otrzymały obywatelstwo polskie w 2022 r.39557
666.w sprawie małych reaktorów modułowych (SMR)39558
667.w sprawie wielomilionowych dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym39559
668.w sprawie postępującego kryzysu demograficznego39560
669.w sprawie sprawozdania z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2021 r.39562
670.w sprawie dyrektywy work-life balance39563
671.w sprawie wyłączenia dodatku mieszkaniowego z dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej39668
672.w sprawie ferm norek39714
673.w sprawie emerytur dla rolników tzw. dwuzawodowców39725
674.w sprawie planowanej wycinki drzew o wymiarach pomników przyrody, rosnących na terenie Puszczy Karpackiej39930
675.w sprawie osób poszkodowanych przez przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku39932
676.w sprawie wsparcia rozwoju sektora roślinnych źródeł białka jako branży innowacyjnej40391
677.w sprawie skandalicznych poglądów dotyczących edukacji dzieci z niepełnosprawnościami prezentowanych przez małopolską kurator oświaty40490
678.w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju40544
679.w sprawie leków na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi40545
680.w sprawie zastępowalności kadr w szkołach40546
681.w sprawie redukcji stanowisk doradców i wiceministrów40547
682.w sprawie dotacji dla organizacji pozarządowych40548
683.w sprawie sprowadzania do Polski rosyjskiej ropy40549
684.w sprawie portalu podatki.gov.pl40550
685.w sprawie opóźnienia w wprowadzeniu systemu kaucyjnego w Polsce40551
686.w sprawie uchodźców z Ukrainy w polskim systemie edukacji40552
687.w sprawie sytuacji uchodźców z Ukrainy na rynku pracy40553
688.w sprawie kosztów poniesionych w ramach funkcjonowania podkomisji smoleńskiej40554
689.w sprawie stanowiska rządu wobec idei podważających restrykcje dotyczące zakazu testowania substancji chemicznych na zwierzętach40899
690.w sprawie założeń reformy lecznictwa uzdrowiskowego41161
691.w sprawie bezdomności kobiet41172
692.w sprawie wdrożenia w Polsce procedury analizy przyczyn przypadków śmierci dzieci41266
693.w sprawie centrów usług społecznych41277
694.w sprawie dostępu do administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami41705
695.w sprawie Krajowego Programu Kolejowego41707
696.w sprawie asystentów medycznych41708
697.w sprawie płac kobiet i mężczyzn w służbie cywilnej41709
698.w sprawie kredytobiorców pozostających w sporze prawnym z Getin Noble Bank SA41711
699.w sprawie aktywizacji zawodowej osób ze spektrum autyzmu41712
700.w sprawie braku wypłaty dywidendy za 2022 r. spółki Torpol SA41713
701.w sprawie składki zdrowotnej41714
702.w sprawie problemów rolników związanych z tranzytem ukraińskiego zboża41715
703.w sprawie książek dotyczących edukacji seksualnej41716
704.w sprawie Rady Dialogu Obywatelskiego41717
705.w sprawie jednorazowych papierosów elektronicznych41718
706.w sprawie kar związanych z papierosami elektronicznymi41719
707.w sprawie rekompensat dla rolników41720
708.w sprawie opłat za czynności urzędowe41721
709.w sprawie zmian dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów41819
710.w sprawie klauzuli sumienia41873
711.w sprawie wzrostu liczby włamań i kradzieży41874
712.w sprawie najpilniejszych potrzeb w obszarze diabetologii41886
713.w sprawie przeznaczenia opłaty cukrowej na walkę z chorobami cywilizacyjnymi41889
714.w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej Polaków41897
715.w sprawie żywienia w szpitalach41898
716.w sprawie kredytu na zakup uzbrojenia z Korei Południowej41929
717.w sprawie niskiej jakości danych o zgonach41930
718.w sprawie podjęcia przez ministerstwa wspólnych działań w celu wdrożenia w Polsce procedury analizy przyczyn przypadków śmierci dzieci41937
719.w sprawie dostępności tabletki "dzień po"42830
720.w sprawie kampanii billboardowej "Zwrot, który cieszy"42835
721.w sprawie nowelizacji Kodeksu wyborczego42836
722.w sprawie uproszczenia przepisów ustawy Prawo łowieckie42864
723.w sprawie sytuacji kadrowej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych42909
724.w sprawie sondaży finansowanych przez KPRM42929
725.w sprawie obcięcia dotacji dla Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk42930
726.w sprawie pikników rodzinnych "Rodzina 800+" oraz "busów 800+"43326
727.w sprawie nadzoru nad wydatkowaniem środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego43678
728.w sprawie nielegalnych wysypisk śmieci43946
729.w sprawie ściągalności alimentów43951
730.w sprawie refundacji leku trastuzumab derukstekan43954
731.w sprawie refundacji leku Voxzogo44122