Aleksandra Gajewska
Zgłoszone zapytania, którym nadano bieg

Lp.TytułNumer
1.w sprawie niepowołania na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN248
2.w sprawie stanu realizacji budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna667
3.w sprawie transportu środków medycznych zakupionych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy681
4.w sprawie zagrożenia epidemiologicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie691
5.w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom nadchodzącej w 2020 r. suszy712
6.w sprawie zakazu przeprowadzania porodów rodzinnych848
7.w sprawie narastającej fali przemocy domowej879
8.w sprawie zakupów dokonywanych ze środków Funduszu Reprywatyzacji917
9.w sprawie przeciwdziałania tzw. wrogiemu przejęciu przedsiębiorstw973
10.w sprawie zaniżenia przez NFZ wycen testów na koronawirusa980
11.w sprawie podjęcia decyzji o niekoszeniu pasów zieleni w ciągach dróg ekspresowych i autostrad993
12.w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stadniny Koni Janów Podlaski sp. z o.o.1008
13.w sprawie interwencyjnego skupu węgla1049
14.w sprawie wątpliwości dotyczących obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę ogrodu deszczowego1107
15.w sprawie wygaszania programu transplantacji nerek w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II1116
16.w sprawie liczby wypłaconych zasiłków opiekuńczych 1117
17.w sprawie przystąpienia przez Polskę do Zielonego Ładu Unii Europejskiej1202
18.w sprawie problemów branży lotniczej i turystycznej1224
19.w sprawie nowej opłaty dodatkowej za kupno biletu u konduktora1468
20.w sprawie zasad sanitarnych w sezonie zimowym 2020/211485
21.w sprawie zmiany decyzji o nasadzeniach kompensacyjnych na terenie zbiornika Wielowieś Klasztorna1799
22.w sprawie dostępności respiratorów1800
23.w sprawie emerytur wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA1867
24.w sprawie tzw. łóżek covidowych1868
25.w sprawie brutalnych i nieadekwatnych do sytuacji działań Policji w dniu 18 listopada 2020 r. podczas pokojowej demonstracji2051
26.w sprawie dystrybucji szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-22083
27.w sprawie zdjęcia przez policjantów flagi z symbolem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet z balkonu mieszkańca warszawskiej dzielnicy Ursus2229
28.w sprawie tempa realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-192376
29.w sprawie pominięcia branży sprzedaży detalicznej obuwia w Tarczy Finansowej PFR 2.02806
30.w sprawie węzła przeładunkowego Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim2942
31.w sprawie statystyk dotyczących gospodarki leśnej w lasach PGL Lasy Państwowe2964
32.w sprawie przyznanych emerytur specjalnych2991
33.w sprawie wykorzystania samolotów rządowych3050
34.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli3245
35.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich3246
36.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie3247
37.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt3248
38.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych3249
39.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego3250
40.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 46.5 Sprzedaż  hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej3251
41.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia3252
42.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa3253
43.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach3254
44.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3255
45.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw3256
46.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3257
47.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3258
48.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3259
49.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3260
50.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3261
51.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3262
52.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3263
53.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3264
54.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3265
55.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3266
56.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3267
57.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach3268
58.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach3269
59.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami3270
60.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 79.11.B Działalność pośredników turystycznych3271
61.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 49.32.Z Działalność taksówek osobowych3272
62.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 53 Działalność pocztowa i kurierska3273
63.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania3274
64.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania3275
65.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 56.1 Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne3276
66.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa3277
67.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 58 Działalność wydawnicza3278
68.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek3279
69.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 69.10.Z Działalność prawnicza3280
70.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe3281
71.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 72 Badania naukowe i prace rozwojowe3282
72.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 73.11.Z Działalność agencji reklamowych3283
73.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 79.11.A Działalność agentów turystycznych3284
74.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki3285
75.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych3286
76.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów3287
77.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego3288
78.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 86.10.Z Działalność szpitali3289
79.w sprawie pomocy dla działalności o kodzie PKD lub działalności należącej do działu/grupy/klasy działalności 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne3290
80.w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego3326
81.w sprawie "Programu dla szkół"3685
82.w sprawie roku szkolnego 2021/20224216
83.w sprawie podziału środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-20214242
84.w sprawie Kancelarii Prawnej Aventum4380
85.w sprawie zapowiedzianej dymisji wicepremiera oraz przewodniczącego komitetu do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych4408
86.w sprawie spotkania z Marine Le Pen4432
87.w sprawie pomocy z Funduszu Sprawiedliwości, udzielonej ofiarom ułaskawionego pedofila4457
88.w sprawie obsługi programu "Rodzina 500 plus" oraz programu "Dobry start"4532
89.w sprawie dodatku covidowego4595
90.w sprawie wytycznych dotyczących kontrolowania liczby osób zaszczepionych, korzystających w danym momencie z restauracji i lokali gastronomicznych4614
91.w sprawie wykorzystania chłodni innych niż szpitalne do przechowywania zwłok ofiar pandemii4817
92.w sprawie kampanii billboardowej Polskich Elektrowni4854
93.w sprawie chorego na cukrzycę, który jest trwale niepełnosprawny od 15. roku życia4857
94.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Krwi i Krwiolecznictwa w Lublinie4896
95.w sprawie przewożenia zaopatrzenia dla rosyjskiej armii przez granicę polsko-białoruską4954
96.w sprawie zakupu odzieży spersonalizowanej dla członków rządu5095
97.w sprawie kampanii billboardowych Fundacji Kornice5424
98.w sprawie ławek z polską flagą5425
99.w sprawie polskich złóż surowców na Pacyfiku5495
100.w sprawie zmian struktury urzędów pocztowych w Ostrowie Wielkopolskim5515
101.w sprawie wyłonienia wykonawcy polskiej elektrowni jądrowej5797
102.w sprawie wielokrotnej modernizacji odcinka drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim5798
103.w sprawie kosztów zmian identyfikacji wizualnej ministerstw i urzędów centralnych5823
104.w sprawie kampanii medialnej rządowej tarczy energetycznej5955
105.w sprawie wsparcia zabiegów dyplomatycznych na rzecz członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO5962
106.w sprawie skandalicznych wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty5977
107.w sprawie przebiegu trasy obwodnicy Kalisza6063
108.w sprawie europejskiego wsparcia dla Polski związanego z pomocą dla uchodźców z Ukrainy6064
109.w sprawie interwencji Policji z użyciem wysięgnika w rejonie pl. Piłsudskiego w Warszawie6081
110.w sprawie wyładowni kolejowej przy ul. Składowej w Ostrowie Wielkopolskim6082
111.w sprawie obecności wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Kowalskiego na konferencjach prasowych zorganizowanych przez Koalicję Obywatelską6575
112.w sprawie reakcji funkcjonariuszy Policji wobec mieszkanki Krakowa, która zażyła tabletkę wczesnoporonną6576