Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

DataTematNumer
17-07-2023Debata: Ścieżka pacjenta z bólem przewlekłym w Polsce.
ŚCIEŻKA PACJENTA Z BÓLEM PRZEWLEKŁYM W POLSCE
Retransmisja posiedzenia
pos. 15.
06-03-20231. Uwagi do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie; 2. Inwestycje w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce - doposażanie oddziałów (ref. min.Piotr Uściński, sekretarz stanu w Min. Rozwoju i Technologii);
3. Wsparcie służb mundurowych w ideę honorowego krwiodawstwa.
4. Dyskusja
Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie
Prezentacja_Narodowe Centrum Krwi
Retransmisja posiedzenia
pos. 12.
06-02-20231. Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie-kontynuacja dyskusji; 2. Inwestycje w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce; 3. Współpraca z organizacjami, które promują i wspierają ideę honorowego krwiodawstwa.Retransmisja posiedzenia
pos. 11.
25-01-2023DEBATA: Kompleksowa opieka rozwojowa nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD.
Raport Wczesniak pod kontrolą KORD
Prezentacja_Prof.dr. hab n.med. Ewa Helwich
Retransmisja posiedzenia
pos. 10.
15-11-2022Uroczysta inauguracja wystawy: Krew: lek, wartość, zasób.pos. 9.
25-10-2022Debata: Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.Retransmisja posiedzenia
pos. 7.
11-10-2022Światowy Dzień Reumatyzmu w Sejmie RP: Pacjent z zapalną chorobą reumatyczną na ścieżce kompleksowej opieki KOWZS.
Raport_PACJENT PIERWSZORAZOWY Z WCZESNYM ZAPALENIEM STAWÓW NA ŚCIEŻCE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI KOWZS
Prof.B.Kwiatkowska_Zapalne choroby reumatyczne przebiegające z objawami wczesnego zapalenia
Retransmisja posiedzenia
pos. 6.
04-10-2022Nowotwory męskie i kobiece - sytuacja i prawa chorych w Polsce.
Rak stercza- szczególne problemy_Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
Retransmisja posiedzenia
pos. 8.
27-04-2022Uroczysta inauguracja wystawy edukacyjnej dot. raka jelita grubego: KOLONOSKOPIA TO NIE KOSMOS.pos. 5.
11-10-2021Obchody ŚWIATOWEGO DNIA REUMATYZMU w SEJMIE RP; Debata: Zmiany w opiece zdrowotnej nad pacjentem pierwszorazowym z zapaleniem stawów.
Prezentacja_prof.B.Kwiatkowska
Prezentacja_M.Domańska-Sadynica
Raport Szybka Ścieżka Opieki Zdrowotnej dla Pacjenta Pierwszorazowego z Zapaleniem Stawów
Retransmisja posiedzenia
pos. 4.
24-08-2021DEBATA: Ścieżka opieki nad pacjentem z cukrzycą w świetle nowych dokumentów państwowych.
Raport: ŚCIEZKA OPIEKI NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ; KLUCZOWE REKOMENDACJE ZMIAN
Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w zakresie cukrzycy
Kompleksowa porada diabetologiczna
Zgodność proponowanych rozwiązań z dokumentem ministerstwa zdrowia Zdrowa Przyszlość
Retransmisja posiedzenia
pos. 3.
10-09-2020Niepełnosprawni wśród niepełnosprawnych - sytuacja chorych na dystrofię mięśniowę Duchenne`a i ich rodzin w Polsce.
Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenne`a.

Sytuacja osób chorych na DMD w Polsce_Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy
Leczenie DMD, Polska na tle innych krajów europejskich_profesor Anna Kostera-Pruszczyk
Czy chorzy z chorobami rzadkimi mają rzeczywiście równe prawa_dr Michal Jachimowicz
Dystrofia mięśniowa Duchenne a - sugerowane zmiany w systemie rehabilitacji_dr Agnieszka Stępień
Retransmisja posiedzenia
pos. 2.
12-12-2019Wybór prezydium Zespołu, sprawy organizacyjne.pos. 1.