Druk nr 238
Rządowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty.

Data pisma: 2020-02-03
Data doręczenia druku: 2020-02-12

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów


Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2020-02-25Do druku nr 238 - opinia SN   (39 KB)
2020-03-02Do druku nr 238 - opinia GIP.  (59 KB)
2020-03-05Do druku nr 238 - opinia KRASP  (1743 KB)
2020-03-10Do druku nr 238 - opinia PUODO  (1558 KB)
2020-03-16Do druku nr 238 - opinia RGNiSW  (2135 KB)
2020-10-07Do druku nr 238 - opinia RMiŚP.  (188 KB)