Druk nr 3216
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Data pisma: 2023-05-09
Data doręczenia druku: 2023-05-09

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów


Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2023-05-22Do druku nr 3216 - projekty aktów wykonawczych  (1765 KB)
2023-06-19Do druku nr 3216 - opinia Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA  (348 KB)