Interpelacja nr 41347
w sprawie liczby Polaków bez ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłaszający
Hanna Gill-Piątek
Data wpływu
21-05-2023
Data wysłania
25-05-2023
Odpowiedź