Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
Posiedzenie nr 77 w dniu 15-06-2023 (3. dzień obrad)

Retransmisja wypowiedzi

24. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (druki nr 3280 i 3359).

Poseł Krzysztof Tuduj:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowna Wysoka Izbo! Drodzy Państwo! Myślę, że piękna, czysta Polska bez śmieci to jest nasz wspólny interes. Innych głosów raczej żadne kluby ani koła nie zabiorą, więc kierunek ustawy jest jak najbardziej słuszny, ze wszech miar słuszny. Aczkolwiek powątpiewam trochę, i to jest smutne, że do sprzątnięcia takich rzeczy trzeba osobnej ustawy, i to po ćwierćwieczu czy dłuższym okresie, bo są to śmieci po spółkach jeszcze PRL-owskich, więc to leży od dawna. Czy nie było jakiejś innej podstawy prawnej, żeby to sprzątnąć? A jeśli nie, to pytanie, czy w przypadku każdych śmieci i takich rzeczy będziemy pisać osobne ustawy. Wydaje się, że to powinno być objęte jakąś generalną regulacją. Natomiast jeśli już stawiamy takie zadanie przed samorządom, to pierwsza podstawowa rzecz w tej kwestii dotyczy tego, by nie dać obowiązku, tylko dać finansowanie na takie dodatkowe zadanie, bo samorządy na to przygotowane nie są. I tutaj mamy oczywiście niespodziankę, bo połowa, ponad połowa tych środków, środków, które miały być przeznaczone właśnie na tę rekultywację tych wielkoobszarowych terenów, miała pochodzić z KPO. I tych pieniędzy jak do tej pory nie ma. Wygląda na to, że ich nie będzie, przynajmniej nie widać nadziei na to, żeby były. Jak więc będziemy głosować nad ustawą, która narzuci obowiązek na samorządy, a jednocześnie nie da im potrzebnego finansowania? To jest głęboki nonsens.

    Natomiast przy okazji rozmowy o czystym środowisku i problemach ze śmieciami chciałbym krótko poruszyć dwa wątki. Pierwszy jest taki, że do Polski ciągle przyjeżdża bardzo dużo śmieci z zagranicy, szczególnie dotyczy to zachodniej Polski. Oczywiście można to tłumaczyć, że jest na tym dobry interes. Ale prawda jest taka, że jeśli na tym jest dobry interes, to mogłaby to robić Europa Zachodnia. I tutaj przypominam postulat Konfederacji, którym jest zakaz wwożenia śmieci do Polski, zakaz zaśmiecania Polski śmieciami z zagranicy. Niech one sobie zostają tam, gdzie są produkowane. To jest jeden wątek. I drugi wątek, szanowni państwo. W przypadku tych polskich śmieci, ich segregacji, utylizacji, właściwego bądź niewłaściwego przetworzenia niestety spotykamy się z działalnością przestępczą, też z przestępczością zorganizowaną, bo są takie doniesienia w wielu miejscach. Brakuje trochę uprawnień, brakuje trochę przepisów prawnych, żeby w przypadku tych rzeczy skuteczniej karać. Chciałbym zaproponować, może pan minister usłyszy, aby postarać się o regulacje, żeby nadać uprawnienia dochodzeniowo-śledcze wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska (Dzwonek), ludziom, którzy mają narzędzia, są kompetentni do tego i rozumieją głęboko...

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Krzysztof Tuduj:

    ...sprawę czystego środowiska, żeby mogli doprowadzać do końca przed sąd ludzi, którzy nam Polskę zaśmiecają. Dziękuję pięknie.

« Przebieg posiedzenia