Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2023
 • 22 listopada 2023

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 56

 • 23 listopada 2023

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 28 listopada 2023

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 1

  Skierowano do: Komisji Ustawodawczej

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 5 grudnia 2023

   Sprawozdanie komisji druk nr 80

   Sprawozdawca: Tomasz Kostuś

   Wnioski mniejszości: 2

   Wniosek komisji: załączony projekt uchwały

 • 19 grudnia 2023

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 1

  Głosowanie: całość projektu uchwały

  Wynik: 259 za, 79 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 119)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: wnioski mniejszości, poprawki

 • Uchwała w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
  Tekst uchwały w formacie htmlTekst uchwały w formacie pdf

  podjęto uchwałę na pos. nr 1 dn. 19-12-2023

  M.P. poz. 1474

Zmiana przedstawiciela wnioskodawców - posła Marcina Kierwińskiego zastąpił poseł Tomasz Szymański