Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2023
 • 22 listopada 2023

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 57

 • 23 listopada 2023

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 28 listopada 2023

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 1

  Skierowano do: Komisji Ustawodawczej

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 5 grudnia 2023

   Sprawozdanie komisji druk nr 79

   Sprawozdawca: Urszula Nowogórska

   Wnioski mniejszości: 3

   Wniosek komisji: załączony projekt uchwały

 • 2024
 • 17 stycznia 2024

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 2

  Głosowanie: całość projektu uchwały

  Wynik: 432 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się (głos. nr 17)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: wnioski mniejszości, poprawki

 • Uchwała w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.Tekst uchwały w formacie htmlTekst uchwały w formacie pdf

  podjęto uchwałę na pos. nr 2 dn. 17-01-2024

  M.P. poz. 70

Zmiana przedstawiciela wnioskodawców - posła Krzysztofa Brejzę zastąpili posłowie Robert Kropiwnicki i Marcin Kierwiński