Druk nr 175
Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.

Data pisma: 2024-01-19
Data doręczenia druku: 2024-01-24

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów