Druk nr 32
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

Data pisma: 2023-11-20
Data doręczenia druku: 2023-11-20

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów


Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2023-11-21Do druku nr 32 - opinia BAS-u.  (293 KB)