Druk nr 1725
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Data pisma: 2013-09-17
Data doręczenia druku: 2013-09-18

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów


Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2013-10-01Do druku nr 1725 - opinia SN  (54 KB)
2013-10-17Do druku nr 1725 - opinia NBP i KRS  (67 KB)