Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej


projekt dotyczy określenia zasad wprowadzenia zmian w szeregu ustaw odrębnych, będących konsekwencją uchwalenia ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw z pakietu "Konstytucji Biznesu"


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2017
 • 21 listopada 2017

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 2055

 • 23 listopada 2017

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 8 grudnia 2017

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 53

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju

  Głosowanie: wniosek o skierowanie projektu ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w celu rozpatrzenia, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju

  Wynik: 248 za, 179 przeciw, 2 wstrzymało się (głos. nr 57)

 • 2018
  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 24 stycznia 2018

   Sprawozdanie komisji druk nr 2199

   Sprawozdawca: Michał Cieślak

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 25 stycznia 2018

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 57

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 25 stycznia 2018

   Sprawozdanie komisji druk nr 2199-A

   Sprawozdawca: Michał Cieślak

   Wniosek komisji: odrzucić poprawki

 • 26 stycznia 2018

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 57

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 268 za, 124 przeciw, 21 wstrzymało się (głos. nr 68)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 29 stycznia 2018

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 15 lutego 2018

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 2259

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji dnia 16-02-2018

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 27 lutego 2018

   Sprawozdanie komisji druk nr 2271

   Sprawozdawca: Michał Cieślak

   Wniosek komisji: przyjąć poprawki

 • 6 marca 2018

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 59

  Decyzja: przyjęto poprawki

 • 7 marca 2018

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 22 marca 2018

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 59 dnia 06-03-2018

  Dz.U. poz. 650