Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw


projekt dotyczy zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z formuły subwencji oświatowej na dotację celową


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2016
 • 19 lipca 2016

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 732

 • 19 lipca 2016

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 12 września 2016

  Wpłynęło stanowisko rządu

 • 13 września 2016

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 25

  Skierowano do: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 • Stan na 12-11-2019