Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

Rządowy projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców 
Wpłynął do Sejmu:21-11-2017 
Projekt dotyczy:zgodnie z uzasadnieniem - zastąpienia obecnie obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w celu przebudowy i reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej w związku z realizacją "Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" 

RPL:
Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu
Prace w Sejmie: druk nr 2051