Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Wpłynął do Sejmu:21-11-2017 
Projekt dotyczy:zgodnie z uzasadnieniem - kompleksowego uregulowania zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie RP poprzez zgromadzenie tych zasad w jednej projektowanej ustawie 

RPL:
Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu
Prace w Sejmie: druk nr 2054