Zapytanie nr 7775
w sprawie najważniejszych transakcji podatkowej grupy kapitałowej

Zgłaszający
Adam Ołdakowski
Data wpływu
19-07-2018
Data wysłania
01-08-2018
Odpowiedź
Data wpływu
14-08-2018