Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

- projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej


projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE dotyczących ochrony konsumentów; nowe rozwiązania umożliwią oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne; doprecyzowano także regulację dotyczącą wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniach sądowych


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2021
 • 26 maja 2021

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1222

 • 28 maja 2021

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 15 czerwca 2021

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 31

  Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 22-06-2021

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 22 czerwca 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1291

   Sprawozdawca: Marek Ast

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 23 czerwca 2021

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 33

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

  Komentarz: poprawka

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 24 czerwca 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1291-A

   Sprawozdawca: Marek Ast

   Wniosek komisji: przyjąć poprawkę

 • 24 czerwca 2021

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 33

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 416 za, 0 przeciw, 9 wstrzymało się (głos. nr 75)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawka

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 28 czerwca 2021

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 23 lipca 2021

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 1439

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dnia 26-07-2021

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 11 sierpnia 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1455

   Sprawozdawca: Marek Ast

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 11 sierpnia 2021

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 36

  Decyzja: przyjęto część poprawek

 • 13 sierpnia 2021

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 25 sierpnia 2021

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 36 dnia 11-08-2021

  Dz.U. poz. 1655