Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości


projekt dotyczy zwiększenia ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, m.in. umów kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela i zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do autoryzowania transakcji wykonanych przez złodzieja w instytucji finansowej


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2023
 • 22 maja 2023

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 3251

  Autopoprawka druk nr 3251-A wpłynęła do Sejmu dnia 24-05-2023

 • 22 maja 2023

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 24 maja 2023

  I czytanie w komisjach

  kontynuacja w dniu: 24-05-2023

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 25 maja 2023

   Sprawozdanie komisji druk nr 3271

   Sprawozdawca: Jarosław Gonciarz

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 25 maja 2023

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 76

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

  Komentarz: poprawka

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 26 maja 2023

   Sprawozdanie komisji druk nr 3271-A

   Sprawozdawca: Jarosław Gonciarz

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 26 maja 2023

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 76

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 441 za, 3 przeciw, 8 wstrzymało się (głos. nr 80)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 1 czerwca 2023

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 22 czerwca 2023

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 3396

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dnia 23-06-2023 oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii dnia 23-06-2023

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 5 lipca 2023

   Sprawozdanie komisji druk nr 3438

   Sprawozdawca: Jarosław Gonciarz

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 7 lipca 2023

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 78

  Decyzja: przyjęto część poprawek

 • 11 lipca 2023

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 13 lipca 2023

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 78 dnia 07-07-2023

  Dz.U. poz. 1394