Druk nr 3321
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Data pisma: 2023-06-07
Data doręczenia druku: 2023-06-09

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów


Lista powiązanych dokumentów
DataTytuł
2023-06-12Do druku nr 3321 - opinia BAS  (244 KB)
2023-06-12Do druku nr 3321 - poparcie dla projektu  (252 KB)
2023-06-26Do druku nr 3321 - opinia OPZZ  (232 KB)
2023-06-26Do druku nr 3321 - opinia ZUS  (39 KB)