Druk nr 558
Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie sytuacji w Republice Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r..

Data pisma: 2020-08-14
Data doręczenia druku: 2020-08-14

Pełna elektroniczna wersja druku sejmowego ma postać PDF
Pliki w formacie MS WORD (DOC) pełnią rolę pomocniczą i nie zawsze zawierają komplet dokumentów