Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu - retransmisja
Poseł Aleksander Mrówczyński, posiedzenie nr 72 w dniu 08-02-2023