Głosowanie nr 5 - posiedzenie 34.
Dnia 20-02-2013 godz. 09:27:24

Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską,

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy zawartego w druku nr 961

Głosowało - 438  Za - 282  Przeciw - 155  Wstrzymało się - 1  Nie głosowało - 22   

Klub/KołoLiczba czł. Głosowało Za PrzeciwWstrzymało sięNie głosowało
PO206197197--9
PiS138137-137-1
RP423737--5
PSL292524-14
SLD252222--3
SP1717-17--
niez.3321--